Suomen Rengaskierrätys Oy

Käytettyjen renkaiden järjestelmällinen kierrätys aloitettiin Suomessa 1996. Suomalainen rengaskierrätysmalli perustuu valtioneuvoston päätökseen käytöstä poistettujen renkaiden hyödyntämisestä ja käsittelystä, joka tuli voimaan 1.6.1996, sekä valtioneuvoston asetukseen käytöstä poistettujen renkaiden hyödyntämisestä ja käsittelystä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta, joka tuli voimaan 1.9.2004. Suomen Rengaskierrätys Oy on 14.10.2004 hyväksytty Pirkanmaan ympäristökeskuksen toimesta muutetun jätelain mukaiseksi, maamme ensimmäiseksi tuottajayhteisöksi.

Kierrätysvelvoitteen hoitamiseksi rengasalan keskeiset toimijat ovat perustaneet 31.10.1995 Suomen Rengaskierrätys Oy:n. Yhtiön osakkaina ovat ARL-palvelu Oy, Bridgestone Finland Oy, Continental Rengas Oy, Goodyear Dunlop Tires Finland Oy, Nokian Renkaat Oyj ja Oy Suomen Michelin Ab. Yhtiön toimitusjohtajana on Risto Tuominen.

Suomen Rengaskierrätys Oy:n tehtävänä on organisoida käytöstä poistettujen renkaiden keräily ja hallinnointi, järjestää käytöstä poistettujen renkaiden vastaanotto, varastointi, uudelleenkäyttö tai muu hyödyntäminen tai käsittely. Lisäksi yhtiö tiedottaa ja valistaa rengaskierrätykseen ja ympäristönsuojeluun liittyvissä kysymyksissä.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa vaan mahdollisimman tehokkaalla, tarkoituksenmukaisella ja kustannustehokkaalla tavalla toteuttaa valtioneuvoston päätöksessä tarkoitettujen käytöstä poistettujen renkaiden talteenotto ja uudelleenkäyttö.

Suomen Rengaskierrätyksen keräysverkostoon kuuluvan vastuullisen kierrätyspisteen tunnistat ”Renkaat kiertoon” -merkistä. Keräysverkostoon kuuluu yhteensä noin 2 500 kierrätyspistettä. Niiden vastaanottamat renkaat kootaan keskitetysti alueterminaaleihin, joista ne toimitetaan edelleen jatkokäsiteltäväksi ja hyötykäyttöön (Renkaan kiertokulku valmistajalta hyötykäyttöön).

Suomessa käytöstä poistuu vuosittain yli 50 000 tonnia renkaita, joka vastaa painoltaan noin 6 miljoonaa henkilöautonrengasta vuodessa. Vuosina 1996 – 2014 on kerätty yhteensä 725 000 tonnia käytöstä poistettuja renkaita. Vuoden 2014 keräysmäärä oli 49 805 tonnia. Vuonna 2014 renkaita toimitettiin pinnoitukseen 923 tonnia ja materiaalihyötykäyttöön 33 943 tonnia.

Renkaista lähes 100 % päätyy hyötykäyttöön, ensisijaisesti pääasiallisesti tien- ja maanrakennuskohteisiin ja pinnoitukseen sekä toissijaisesti energiatuotantoon. Renkaiden keräyksestä ja kierrätykseen toimittamisesta vastaa 1.1.2007 alkaen Kuusakoski Oy Suomen Rengaskierrätys Oy:n operaattorina.

Renkaan myyjän on otettava vastaan käytöstä poistetut renkaat korvauksetta. Velvollisuus koskee myytävään määrään nähden kohtuulliseksi katsottava määrä ja myytäviä rengaslajeja vastaavia käytöstä poistettuja renkaita. Renkaan kuluttajan on luovutettava käytöstä poistettu rengas renkaan myyjälle tai renkaan tuottajan järjestämään vastaanottopaikkaan, ellei hän itse järjestä renkaiden hyödyntämistä.

Ajoneuvorenkaiden kierrätys rahoitetaan uusien renkaiden oston yhteydessä kuluttajalta perittävällä kierrätysmaksulla. Kierrätysmaksu määräytyy rengastyypin mukaan. Lisätietoja rengaskierrätyksestä ja Suomen Rengaskierrätys Oy:n toiminnasta löytyy yhtiön kotisivuilta www.rengaskierratys.com.